Go to the profile of Jingqi Guan

Jingqi Guan

Associate professor, Jilin University