Go to the profile of Jingqi Guan

Jingqi Guan

Associate professor, Jilin University

Contact Jingqi Guan

Web
http://teachers.jlu.edu.cn/Guan_Jingqi/zh_CN/index.htm