Go to the profile of Guoqiang Li

Guoqiang Li

Professor , Louisiana State University

About Guoqiang Li

Shape memory polymer; self-healing composite; polymeric artificial muscle; solid mechanics.

Contact Guoqiang Li

Web
https://www.lsu.edu/eng/mie/people/faculty/li.php
Phone Number
001-225-578-5302